Speel de armoede uit Zeeland. Op zaterdag 17 januari kwam de Middelburgse horeca in actie tegen armoede. Vanaf 16:00 uur tot 's nachts waren er live optredens in alle cafés op de Vlasmarkt, bij De Lange op de Pottenmarkt en in De Spot. De benefietactie werd officieel geopend door wethouder Chris Simons. Alle artiesten en bands deden belangeloos mee en in alle deelnemende cafés stonden collectebussen waarin gedoneerd kon worden. De benefietavond heeft het mooie bedrag van € 1163,25 opgeleverd. Stichting Goed voor Elkaar zorgt ervoor dat het terechtkomt bij mensen die het heel hard nodig hebben. Alle donateurs, sponsors,  bands en natuurlijk cafés van harte bedankt ! We kijken uit naar een volgende editie !